یادمه یه مدت مسخره کردن اقوام لر، ترک و... به اسم جوک زیاد شده بود.
با کلی فرهنگ سازی وضع بهتر شد و دیگه کمتر پیش اومد از این جور مثلا جوک ها را جایی ببینیم.
ولی خب اصل قضیه هیچ وقت حل نشد.
ما مسلمونیم.
توی دین اسلام مسخره کردن دیگران گناه شمرده شده.
و همونطور گذاشتن القاب ناپسند روی همدیگه.
پس چرا متولدین دهه های مختلف رو مسخره میکنیم؟
نمونه ش همین گذاشتن لقب*گودزیلا* روی ما دهه هشتادیا ست.
کمتر کسیه که به این قضیه اینطوری نگاه کنه.
به نظر ما این یه شوخی بامزه س، ولی خب جوکی که یه دهه هشتادی گودزیلا خونده شده و دهه هشتادیا رو یا اصلا متولدین هر دهه دیگه ای رو مورد تمسخر قرار داده، هیچ فرقی با اون جوک هایی که اقوام مختلف ترک زبان، لری، کردها و... رو مسخره کرده نداره.
اینکه روی مسئله گودزیلا تاکید دارم ربطی به دهه هشتادی بودن خودم نداره.
چون دهه هشتادیا بیشتر از متولدین دهه های دیگه مورد تمسخر قرار میگرن مثال زدم.
خلاصه اینکه دهه هشتادیا هم آدمن، و اینکه *همه رو به یه چشم نباید دید*. اگه یه دهه هشتادی دور و برتون دارید که تنبله چمیدونم گودزیلاست و از این حرفا، اسم رو همه ی دهه هشتادیا نذارید.
* به هم نخندیم، باهم بخندیم*
#منتظر-آلزایمر-باشید