نقاشی های من(2)

اینا هم چند تا طرح گل ومرغن که چند روز پیش کشیدمشون(به جز دومی)


اولی رو یکم با عجله کشیدم:
۱۵:۲۹

نقاشی های من

سلام

بعد از یک سال و اندی نقاشیهایی که خودم کشیدم رو دیدم.


قشنگن؟

منتظر نقاشیهای بعدیم باشین.

۱۰:۴۹

نوشته های سنجاق قفلی

از مهرِ دوستانِ ریاکار خوش تَر است *** دشنام دُشمَنی که چو آیینه راستگوست

تقدیر هرکسی با یک انتخاب آغاز می شود، اما انتخاب های بعدی دیگر دست انسان نیست.
یقین دارم تقدیر من نوشتن احساسات نهفته در دل نوشته هایم است و تقدیر تو خواندنش و این طور می شود که من و تو دیگر باهم فرقی نداریم.
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan