با نبودت شهر خالی شد

پدر!

مگر تو چند نفر بودی؟


شهادت مولای متقیان، امیر الموننین حضرت علی (ع) تسلیت و تعزیت باد