دوستان گرامی!عزیزان دل. چرا همچین می کنین آخه!کلمه به کلمه ی مطالب من نوشته ی خودمه. منه بدبخت فلک زده(!)می شینم تو دفتر چرکنویس می نویسم بعد اگه خوب شد میام تایپش میکنم و میذارم تو اینترنت اونوقت شما باید یه همچین کاری بکنی؟میدونید دل آدم چقدر میسوزه وقتی می بینه متنی که خودش با هزار آرزو و خون دل نوشته یه شلغوز سادیسمی قزمیته بی سر و پای... لا اله الا الله... کپی کرده؟

کپی رایت؟

طبق قوانین  حقوق انحصاری، حق چاپ، توزیع و ارائه هرگونه آثار چاپ شده و چاپ نشده ی ادبی،علمی و هنری تنها به مولف یا پدید آورنده ی آن تعلق می گیرد.(منظور از حق انحصاری حقوقیه که فقط خود نویسنده ازش بهره مند میشه.

استغفرالله. جوون مملکت مگه مغز خودت معیوبه؟بشین فشار بیار بهش انقدر از من بد بخت بینوای با استعداد کپی نکن. میخوای مغزتو آکبند با خودت ببری سینه قبرستون؟

من که راضی نیستم. الهی خوره به جون اونایی که ازم کپی کردن بیوفته. الهی نون بدوه و اونا دنبالش. الهی نظر حسود بهشون بیفته.الهی شب خواب به چشمشون نیاد.

بستم بخت دختر شاه پریونو که  نسل هرچی متقلب کپی کننده س از بین بره!

سنجاقی نوشت:عکس بالا مشخصات کپی کننده هاست.